RobinHoodZeker opereert als zelfstandig adviesbureau en is een handelsnaam van CYCO Cybercrime Cover en Van der Vossen Advies.

RobinHoodZeker rekent af met de gevestigde orde in het land der verzekeringen. RobinHoodZeker streeft naar een ouderwets goede dienstverlening. Cliënten van RobinHoodZeker geven te kennen bereikbaarheid en één aanspreekpunt als belangrijke waarde te zien en stellen hoge eisen aan een onafhankelijke partij. RobinHoodZeker heeft geen vaste afspraken in samenwerkingsovereenkomsten met verzekeraars. Door de jarenlange ervaring worden de verzekeringen op maat ingekocht tegen de scherpste tarieven.

Gedragscode:

Directie en medewerkers van RobinHoodZeker verklaren zich in het dagelijks handelen te laten leiden door een gedragscode.

AFM:

De Autoriteit financiële Markten (AFM) houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van financieel dienstverleners. RobinHoodZeker beschikt over de verplichte vergunning van AFM. De vergunning is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12041863. Het register kunt u raadplegen op www.afm.nl. Voor vragen over het toezicht kunt u ook terecht bij het Meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0900–540 05 40.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Kifid.
Het Kifid is het onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. RobinHoodZeker is aangesloten bij het Kifid en ingeschreven onder nummer 300 015 408.

Verzekering Beroepsaansprakelijkheid:

RobinHoodZeker heeft een verzekering voor fouten en/of nalatigheden die onverhoopt tijdens beroepsuitoefening zouden plaatsvinden. De risicodrager is Nassau Verzekering en de polis is aldaar geregistreerd onder polisnummer 229441.

Kamer van Koophandel:

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat RobinHoodZeker geregistreerd onder nummer 54123798.