De Autoriteit Persoonsgegevens heeft ook voor dit jaar haar prioriteiten (specifieke aandachtsgebieden) bepaald. Wanneer er meldingen zijn van datalekken / onveilige situaties zal de Autoriteit hier extra onderzoek naar plegen. Wanneer uw bedrijfsactiviteiten in één of meerdere aandachtsgebieden valt, is het verstandig om uw cyber risico goed in beeld te brengen.

Heeft u de juiste maatregelen genomen?

Bent u klaar voor een melding bij een onverhoopt datalek?

Is uw systeem echt zo veilig ingericht als dat uw IT leverancier beweert?