Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Artikel 16 Wet Bescherming Persoonsgegevens

"De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in deze paragraaf. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag."

Overigens wordt de in beleidsregels beveiliging persoonsgegevens en in de Meldplicht Datalekken meer gegevens aangeduid als bijzondere gegevens. Wanneer deze gegevens misbruikt kunnen worden, kan dit een "mogelijk ernstig gevolg" hebben voor de betrokkenen.