Adequate beveiliging bij de ontwikkeling | Privacy by design

De verantwoordelijke kan op de meest efficiënte en effectieve wijze aan de Wbp voldoen door al bij het ontwerp van de verwerking rekening te houden met de wettelijke eisen (privacy by design). De beveiliging van persoonsgegevens is een van de aspecten waarmee de verantwoordelijke bij de toepassing van privacy by design rekening moet houden. Andere aspecten zijn onder meer dataminimalisatie (het beperken van de verwerking van persoonsgegevens tot het hoogst noodzakelijke) en transparantie (het adequaat informeren van de betrokkenen over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt).

Voorkom geldverspilling | Gebruik privacy by design

Hoewel privacy by design niet valt onder de richtsnoeren informatiebeveiliging van de Autoriteit Persoonsgegevens adviseren we u de mogelijkheden te bekijken. Het geeft uw organisatie houvast om alvorens veel te investeren in nieuwe ontwikkelingen rekening te houden met de wetgeving. Hierdoor voorkomt de verantwoordelijke hoge boetes en voorkomt u dat veel geld over de balk wordt gegooid.