De interne toezichthouder | Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De Wbp geeft verantwoordelijken en brancheorganisaties de mogelijkheid om een interne toezichthouder aan te stellen: de functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Bij de beveiliging van persoonsgegevens kan deze een belangrijke rol spelen, onder meer bij de controle op naleving van beveiligingsmaatregelen en bij evaluatie en aanpassing van de beveiliging. Het is echter aan de organisatie en aan de FG zelf om hier invulling aan te geven.