Bewerker

Bij de verwerking van persoonsgegevens kan de verantwoordelijke een bewerker inschakelen. “De bewerker is een buiten de organisatie van de verantwoordelijke staande persoon of instelling”. Hij “bewerkt gegevens ten behoeve van de verantwoordelijke, dat wil zeggen overeen­komstig diens instructies en onder diens (uitdrukkelijke) verantwoordelijkheid”. De bewerker “beperkt zich tot het verwerken van persoonsgegevens zonder zeggenschap te hebben over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Hij neemt geen beslissingen over het gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden en andere ontvangers, de duur van de opslag van de gegevens enz.”