Vandaag is het wetsvoorstel ter uitvoering van de Europese AVG bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel vervangt de huidige Nationale Privacywet (de Wbp). De wet dient ervoor om zoveel als mogelijk de eigen Privacywet te handhaven en te voldoen aan de verplichtingen vanuit de AVG.

Hieronder het wetsvoorstel