CYCO heeft in februari 2017 voor de NBA Academie Publieke Sector een Masterclass Cyberrisico Management verzorgd voor specifieke eindverantwoordelijken binnen organisaties zoals interne controllers en financiële directie. Het was de eerste keer dat de NBA samen met CYCO deze Masterclass aanbood.

Groot succes

Behandelde onderwerpen

De masterclass kent een praktisch en theoretisch gedeelte. Door een multidisciplinaire benadering zorgen de docenten voor een uitstekende balans tussen theorie en praktijk. Juist door deze combinatie maken de deelnemers daadwerkelijk kennis met de praktische kant van cybercriminaliteit Ethical Hacker en ex-politieman Wouter Parent neemt de deelnemers mee in de wereld van cybercriminelen. Hij laat de deelnemers kijken door de bril van een criminele hacker, waardoor de bewustwording wordt vergroot en deelnemers kwetsbaarheden binnen de eigen organisatie kunnen erkennen en herkennen.

Docent Robert van der Vossen behandelt in het middaggedeelte de risicobeheersingskant van het specifieke cyberrisico. Vragen als "hoe kan ik het risico beheersbaar maken voor de onderneming" en "hoe maak ik een goede afweging tussen gebruikersgemak en veiligheid", komen uitgebreid aan bod. Daarnaast krijgt ook het juridisch kader, met name de recent aangescherpte privacywetgeving met praktische voorbeelden hoe deze wet te interpreteren, uitgebreid de aandacht.

Aanmelden

De eerste masterclass is een groot succes gebleken. De NBA heeft besloten nog een masterclass aan te bieden. Deze staat gepland op 13 december 2017 in het Van Der Valk Hotel te Vianen. Wanneer u hierover meer informatie wilt of in wilt schrijven, ga naar:

CYCO Cybercrime Cover