1. Systeeminbraak: de kosten als gevolg van cybercrime inbraak op systemen of data:

 • kosten van forensisch onderzoek
 • kosten van communicatie met klanten, toezichthouders, justitie, creditmaatschappijen en andere belanghebbenden
 • kosten voor extra klantenondersteuning, bijvoorbeeld via een call centre
 • kosten van crisismanagement, reputatieherstel en pr-campagnes.

2. Privacy aansprakelijkheid: de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens:

 • kosten van onderzoek na cybercrime voorval door bijvoorbeeld justitie of creditcardmaatschappijen
 • claims van individuele personen
 • boetes opgelegd door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen.

3. Digitale aansprakelijkheid:

 • als de website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, dekt de verzekering de hieruit voortvloeiende schade.

4. Hackingschade:

 • reparatie, vervanging of herstel van websites, programma's of data
 • kosten van gestolen software of data
 • kosten van onderzoek en advies in systeembeveiliging
 • kosten van forensisch onderzoek naar de oorzaak van een hacking

5. Afpersing:

 • de schade van hackers die de website of data gijzelen. U krijgt bijstand van security-adviesbureau NetDiligence en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.

6. Omzet verlies door cyberaanvallen:

 • als een DDos-actie of andere aanval op de computersystemen leidt tot omzetverlies, bijvoorbeeld door uitval van een webwinkel, geeft de verzekering hiervoor dekking.

Voordelen Cybercrime verzekering:

 • Zeer duidelijke en transparante voorwaarden;
 • Wereldwijd bereik;
 • Uitgebreide juridische expertise;
 • Ervaren security-professionals;