Waarborging van kwaliteit

Gedragscode

Directie en medewerkers van Cyco verklaren zich in het dagelijks handelen te laten leiden door een gedragscode.

AFM

De Autoriteit financiële Markten (AFM) houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van financieel dienstverleners. Cyco beschikt over de verplichte vergunning van AFM. De vergunning is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12041863. Het register kunt u raadplegen op www.afm.nl. Voor vragen over het toezicht kunt u ook terecht bij het Meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0900 – 540 05 40.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Kifid.
Het Kifid is het onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Cyco is aangesloten bij het Kifid en ingeschreven onder nummer 300001574.

Verzekering Beroepsaansprakelijkheid

Cyco heeft een verzekering voor fouten en/of nalatigheden die onverhoopt tijdens beroepsuitoefening zouden plaatsvinden. De risicodrager is Nassau Verzekering en de polis is aldaar geregistreerd onder polisnummer 229441.

Kamer van Koophandel

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat Cyco geregistreerd onder nummer 54123798. Cyco is een handelsnaam van Van der Vossen Advies.