Deze site is met grote zorg samengesteld door CyCo. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen en is informatie aan wijzigingen onderhevig. CyCo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voorvloeit uit het gebruik van deze informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als een advies. Alle informatie op deze webpagina's en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden tenzij na overleg en goedkeuring door CyCo. Niets van deze site of van de hyperlinked sites mag zonder toestemming van CyCo worden gebruikt voor andere sites. Op deze site wordt in een aantal gevallen om uw gegevens verzocht, zodat wij dienstverlening op maat kunnen verzorgen. Wat betreft de registratie van deze gegevens conformeren wij ons aan de Wet Persoonsregistraties. CyCo kan echter niet instaan voor privacybescherming van de hyperlinked websites. Op de CyCo website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.