Kennis opdoen van ontwikkelingen cybercrime, privacywet en compliance

In deze Masterclass van één hele dag neemt u kennis van de huidige ontwikkelingen van cybercrime, de nieuwe Privacywetgeving en het onderwerp Compliance. In de steeds sterker opkomende informatiemaatschappij is online veiligheid een onmisbaar onderdeel van het risicomanagement van organisaties. Per 25 mei 2018 treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de Europese Privacy verordening, in werking. Deze verordening vervangt de huidige nationale wetgeving.

De docenten van de masterclass nemen u mee door de belangrijkste bepalingen in deze nieuwe verordening zodat uw organisatie zich optimaal kan voorbereiden op de veranderingen ten opzichte van de huidige Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens).

AVG - De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De wetgever, toezichthouders en brancheorganisaties verplichten u kennis te vergaren en adequate maatregelen te nemen om de kans op het lekken van gevoelige gegevens weg te nemen en/of onbruikbaar te maken. Het toezicht is per 1 januari 2016 zeer streng wanneer een datalek plaatsvindt en dit mogelijk nadelige gevolgen heeft voor betrokkenen. Tijdens de training maken we gebruik van casuïstiek. Hierdoor krijgt u handvatten om binnen uw organisatie de kennis eenvoudig toe te passen.

Na het algemene ochtendgedeelte gaan we dieper inhoudelijk in op risicobeheersing voor het specifieke cyberrisico en het juridische kader (privacywetgeving). Na dit hoofdstuk weet u bijvoorbeeld:

 • Wat de Europese privacyverordening inhoudt;
 • Wat de belangrijkste verschillen zijn ten opzichte van de huidige wetgeving;
 • Welke regelgeving geldt rondom het doorgeven van gegevens naar landen buiten de EU/EER;
 • Wat een ‘Gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ inhoudt;
 • Wat Privacy by Design en Privacy by Default inhoudt;
 • Wat de notion of accountability inhoudt.

Voor wie

Deze Masterclass Cyberrisico Management is speciaal gericht op eindverantwoordelijken zoals: interne accountants/controllers, financiële directie/management, financiële professionals.

 • Woning corporaties
 • Zorginstellingen
 • Overheid en lokale overheid (gemeenten, provincies, waterschappen)
 • Onderwijs
 • Overig / Non-profit

Cursusdag op 12 april 2018 | 10:30 - 18:00 uur UTRECHT

Cursusdag op 28 juni 2018 | 10:30 - 18:00 uur EINDHOVEN

 • Workshop cybercriminaliteit met onder andere: live hacking | online zwarte markt | BYOD | social engineering
 • Internet of Things
 • Meldplicht Datalekken
 • Contracten en SLA's
 • De rol en verantwoordelijkheden van de Bestuurder
 • Informatiebeveiliging en veiligheidsbeleid
 • ISO27001 en de BIR, BIG en NEN7510
 • Doel en grondslag van onze data (persoonsgegevens)
 • Kwetsbaarheid van koppeling IT systemen
 • Spanningsveld tussen privacy en dienstverlening
 • Voorbereiding op assessment in de eigen organisatie

Docenten

Robert van der Vossen (Senior Risk Manager)

Wouter Parent (Certified Ethical Hacker, ISO27001 Lead Implementer)

 

Locatie

wisselend Vianen / Den Haag / Utrecht / Eindhoven

Extra informatie

 • U ontvangt een syllabus en trainingsmateriaal
 • Inclusief een lunch
 • Maximaal aantal deelnemers: 20

INSCHRIJVEN

NBA Academie Publieke Sector | inschrijven